Utmelding

Frist for utmelding i korpset er:
  • 30. november for vårsemesteret
  • 30. mai for vårsemesteret
Utmelding etter fristen medfører at medlemmet må betale korpskontingent for påfølgende halvår, samt egenandel for individuell undervisning musikanten har undervisningen gjennom korpset. 

Kulturskolen har andre frister for utmelding. Følg med på e-post fra Kulturskolen om dette. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS