Søk

Utmelding

Frist for utmelding er
- 30. november for vårsemesteret
- 30. mai for vårsemesteret
Utmelding etter fristen medfører at medlemmet må betale korpskontingent for påfølgende halvår, samt egenandel for individuell undervisning musikanten har undervisningen gjennom korpset. 
Driftes av Styreportalen AS