Styret i Bryn skoles musikkorps

Styret

Karen Byskov Lindberg
LEDER
Tlf: 
E-post: 
Nina Christiansen
NESTLEDER
Tlf: 
E-post: 
Eirik Hopland
KASSERER
Tlf: 
E-post: 
Paola Fabrizia Matcovich Aarbakke
SEKRETÆR
Tlf: 
E-post: 
Henning Sanner
KORPSLEDER HOVEDKORPS
Tlf: 
E-post: 
Kathrine Engstad Anker
KORPSLEDER HOVEDKORPS
Tlf: 
E-post: 
Ellen Mikalsen Stabell
KORPSLEDER JUNIORKORPS
Tlf: 
E-post: 
Ragna Halle
KORPSLEDER ASPIRANTKORPS
Tlf: 
E-post: 
Marthe Harlem
LOPPEMARKEDSSJEF
Tlf: 
E-post: 
Marit Hjørnegård
NOTEFORVALTER
Tlf: 
E-post: 
Ellen Sannes Risvoll
MATERIALFORVALTER
Tlf: 
E-post: 
Espen Refstie
MATERIALFORVALTER
Tlf: 
E-post: 
Søk
Driftes av Styreportalen AS