Øvinger

Korpsøvelsene er på torsdager på Bryn skole
  • Aspirantkorpset øver 17.00 - 18.00
  • Juniorkorpset øver 18.20 - 19.50
  • Hovedkorpset øver 18.00 - 20.00
 I tillegg får alle musikantene individuelle spilletimer gjennom Bærum kulturskole, Tidspunkt for dette avtales direkte med spillelærer. 
Bryn skoles musikkorps

Øvingshelger og korpsturer

I løpet av året har vi 2-3 øvingshelger, noen i lokalmiljøet og noen der vi reiser bort.

På våren har vi gjerne en øvingshelg på en av skolene i nærområdet uten overnatting. 

I juni pleier vi å dra på korpsfestival der vi møter mange andre korps, og hovedkorpset drar annethvert år på utenlandstur.

Disse helgeøvelsene og korpsturene skaper et godt fellesskap i korpset og bidrar til at musikantene blir kjent også på tvers av korpsene. Vi legger alltid opp til noe sosialt og noe gøy, som tur i klatrepark, til Hunderfossen eller Sommarland i Bø. 

Konserter 

Å spille konsert er noe av det morsomste vi vet! Vi har tradisjonelle høst, jule- og vårkonserter og spiller selvfølgelig til flaggheising og barnetog på 17. mai. 
Julekonsert med korpset des22

Konkurranser

Vi deltar også på et par konkurranser i året. Dette er motiverende mål å øve fram mot, og en fin anledning til å høre andre korps. 

Ekstraordinære øvinger

Ekstra øvinger kan bli avholdt i forbindelse med arrangementer som f.eks.  17. mai eller før julekonsert. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS