Om korpset

Korpset holder til på Bryn og Hammerbakken skole, avdeling Bryn, og består av tre korps:
  • Hovedkorps 
  • Juniorkorps 
  • Apsirantkorps
Bryn skoles musikkorps ble stiftet i 1959. Det er et veldrevet korps med aktive musikanter og foreldre som sørger for god økonomi og godt musikalsk og sosialt miljø. Korpset har stolte tradisjoner, og mange profesjonelle musikere har startet sin karriere i Bryn skoles musikkorps.

Korpset arrangerer loppemarked to ganger i året. Loppemarked er regnet for å være blant de beste i Bærum, og det er en svært viktig inntektskilde for korpset.

Korpset drar hvert år på flere tur, og vi forsøker å få til at hovedkorpset drar på en utenlandstur annenhvert år. Dette er en sosial og musikalsk begivenhet som musikantene setter stor pris på. Vi spiller også mange konserter gjennom korpsåret.

Korpsåret
  • Høstseminar en helg i september hvor vi som regel reiser bort
  • Høstkonsert
  • Diverse julespilling
  • Konkurranser (lokalt, regionalt eller nasjonalt)
  • Vårkonsert
  • 17. mai
  • Utenlandstur / korpsfestival 
Styret møtes jevnlig og sørger for en bærekraftig og god drift av korpset, mens Musikkutvalget (MU) tar ansvar for det musikalske og arrangementer.
Søk
Driftes av Styreportalen AS