Korpsene

Bryn skoles musikkorps består av tre korps:
  • Aspirantkorpset: 1. års musikanter
  • Juniorkorpset: 2. og 3. års musikanter
  • Hovedkorpset: Fra og med 4. år (eller 6. klasse) til og med 19 år.
Alle tre korpsene har dirigenter med høy musikkfaglig og pedagogisk kompetanse. Korpsledere (foreldre) for hvert korps tar hånd om den praktiske organiseringen og informasjon til musikantene og foreldrene.
I tillegg til korpsøvelsen har musikantene individuell spilletime én gang per uke med profesjonelle instruktører fra Kulturskolen.
Aspirantene i Bryn skoles musikkorps høsten 2020

Aspirantkorpset

Alle nye aspiranter begynner i Aspirantkorpset (AK). Her spiller de sammen med de andre aspirantene, ledet av en dyktig dirigent. Vi setter av mye tid til lek for de minste, og vi prøver alltid å få til gode møteplasser på tvers av korpsene. Musikantene spiller i Aspirantkorpset i ett år før de går videre til Juniorkorpset (JK).

Øvelsen er torsdager 17.00-18.00.

Dirigent er Johannes Fosse Solvang.

Har du spørsmål, ta kontakt med korpsleder for Aspirantkorpset, akleder@brynskolekorps.no

Juniorkorpset 2022-23

Juniorkorpset

Etter ett år i aspirantkorpset fortsetter musikantene over til Juniorkorpset (JK). Der fortsetter de å utvikle samspillsferdighetene sine sammen med andre musikanter på samme alder. Juniorkorpset spiller egne konserter, deltar i mesterskap og drar på sommerturer. Det skjer stor utvikling hos musikantene de årene de er i juniorkorpset. Når musikantene begynner i 6. klasse kan de begynne i hovedkorpset.

Hovedkorpset

Hovedkorpset (HK) består av omtrent 40 musikanter i alderen 11-19 år. De spiller variert musikk, og musikantene er selv med på å forme konserter og velge ut repertoar. Hovedkorpset liker å reise, og drar på tur hver sommer, av og til utenlands. Blant annet har de spilt konsert på toppen av Kolsåstoppen, på Skibladnerbrygga på Gjøvik og i Arenaen i Verona.

Hvert år spiller Hovedkorpset på konkurranser som Underholdningskampen og Distriktsmesterskapet, fordi det er spennende og lærerikt å få tilbakemeldinger, samtidig som at det er gøy å møte andre korps. Vi er opptatt av å ha et godt miljø på tvers av alder, og har i løpet av året små sosiale happeninger som påskefrokost og Halloweenøvelse.

Det er stor spilleglede i korpset vårt, og vi er veldig stolte over at mange musikanter fortsetter i korpset helt fram til de er 19 år. Mange av de eldste musikantene er elever på musikklinja på Rud, og flere spiller i Asker og Bærum Ungdomskorps. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS