Bryn skoles musikkorps

Bryn skoles musikkorps holder til på Bryn og Hammerbakken skole i Bærum.
Bli med og spill med oss
Vil du bli med i korpset?

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, semiarer.
Søk
Driftes av Styreportalen AS