Har du lyst til å bli med i korpset?

Bli med – Vi lover deg musikkglede for livet!

Bryn skolekorps ønsker seg nye musikanter! Vil du spille klarinett, fløyte, slagverk, trombone eller noe helt annet? Vi vil i høst ha behov for aspiranter på alle instrumenter.

Hvem kan begynne?

Vanligvis begynner du som aspirant i korpset på høsten i 3. klasse, men det går også fint å begynne på andre tider av året. Eldre barn kan selvfølgelig også begynne. Du trenger ikke være elev ved Bryn og Hammerbakken skole for å begynne i korpset vårt.

Vil du vite mer?

Send en e-post til rekruttering@brynskolekorps.no

Ta gjerne med følgende informasjon:

  • Musikantens navn og fødselsdato
  • Hvilket instrument barnet har lyst til å prøve ut
  • Navn og kontaktinformasjon på foresatte

Vi har korpsøvelser på avd. Bryn torsdager kl 17.30. Ta kontakt hvis dere har lyst til å komme å høre på en øvelse!

Andre innlegg: