Velkommen til julekonsert

Årets julekonsert blir fredag 11. desember kl. 18.30 i Bryn kirke.

Velkommen skal alle være.

Info til musikantene:

Oppmøte slagverk: kl. 16.30 for rigging – spilleklare kl. 17.15
Oppmøte AK og JK kl. 17.00 – spilleklare kl. 17.15
Oppmøte Storband: kl. 16.30 i kapellet – spilleklare 16.45
Oppmøte HK kl. 17.30 i kapellet – spilleklare 17.45 i kirken.