Utmelding av korpset

Dersom en skal melde seg ut av korpset, er det følgende regler som gjelder, jmf. korpsets vedteker:

§3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette per brev eller e-post til styrets nestleder med kopi til korpsleder. BSM følger Bærum kulturskoles frister for oppsigelse høst (30. november) og vår (30. april). Utmelding etter fristen medfører at medlemmet må betale korpskontingent for påfølgende halvår, samt egenandel for individuell undervisning, hvis denne er gjennom korpset. Individuell undervisning gjennom Bærum kommunale musikk- og kulturskole er et privat anliggende mellom korpsets medlem og Musikk- og kulturskolen.

Det er foreldrenes eget ansvar å melde fra til Kulturskolen for de som har undervisning der.