Tusen takk til alle!

Takk til alle støttespillere!

Bryn Skoles Musikkorps har i helgen gjennomført loppemarked med et meget godt resultat. Dette er en inntekt korpset trenger, og vi gleder oss til å gi musikk tilbake til alle dere som har støttet oss. Alle våre korps er nå i hardtrening til 17. mai og tiden fremover vil nærmiljøet bli beriket med korpsmusikk. 
Det er spesielt tre grupper vi er helt avhengige av for å gå til et godt loppemarkedet. For det første trenger vi våre leverandører, som er alle hjem som gir ting de ikke trenger lenger til oss, framfor å stue det bort på kjeller og loft eller å selge det. Fine varer er det kundene våre vil ha. Den andre gruppen vi trenger er alle våre kunder som kjøper lopper hos oss. Det er heldigvis mange av dere, og dere er med på å skape god stemning gjennom hele helgen. Den siste gruppen vi er helt avhengige av er alle dere frivillige. De fleste av dere er musikanter i korpset eller foreldrene til musikanter, men også andre stiller opp for å skape dette markedet, og hjelpe korpset med å få penger i kassa.
Som leder av tiltakskomiteen sender jeg en stor takk til dere alle!
Dette gjør det gøy å jobbe på loppemarked, og selv om vi er slitne, er vi samtidig inspirerte nå som ting roer seg ned.
Tusen takk!
Eirin Smestu
Tiltaksleder