Om korpset

Bryn skoles musikkorps ble stiftet i 1959, og feiret i 2009 50-årsjubileum.

Korpset holder til på Bryn og Hammerbakken skole avdeling Bryn, og består av tre korps:

Det er et veldrevet korps med aktive musikanter og foreldre som sørger for god økonomi og godt musikalsk og sosialt miljø. Korpset har stolte tradisjoner, og mange profesjonelle musikere har startet sin karriere i Bryn skoles musikkorps.

Styret møtes jevnlig og sørger for en bærekraftig og god drift av korpset, mens Musikkutvalget (MU) tar ansvar for alt som går på det musikalske og arrangementer.

Korpset arrangerer loppemarked to ganger i året. Det er forholdsvis store loppemarkedet med lopper som fyller neste hele Bryn skole. Korpsets loppemarked er regnet for å være blant de beste i Bærum, og det er en svært viktig inntektskilde for korpset.

Korpset drar inne i mellom på tur, og en sterke tradisjon er at korpset drar på utenlandstur hvert andre år. Dette er en sosial og kulturell begivenget som musikantene setter stor pris på.

Korpset har et årshjul med mange begivenheter, og vi spiller mange konserter gjennom korpsåret.

  • Høstseminar en helg i september hvor vi som regel reiser bort
  • Høstkonsert
  • Diverse julespilling
  • Konkurranser (lokalt, regionalt eller nasjonalt)
  • Vårkonsert
  • 17. mai
  • Utenlandstur (annen hvert år)

Siste saker fra forsiden:

  1 comment for “Om korpset

Comments are closed.