Nytt styre på plass

Årsmøte 2015 er gjennomført og en del forandringer er gjort i styret og med verv i korpset.

Se hvem som sitter i styret 2015/2016 her.

Her er en oversikt over alle som ble valgt inn i styre og verv for det kommende året:

Styret

Leder Ingvild Amble Eriksen 1 år
Nestleder Karianne Mortensen 2 år
Sekretær Hilde Krohg 1 år
Kasserer Emilia Nilsen 2 år
Leder tiltak Svein Kvinnsland 2 år
Korpsleder HK Cecilie Fauchald Rygg 2 år
Ragnhild Hjerpsted 1 år
Korpsleder JK Anders Hammargren 1 år
Ole Vidar Nilsen 2 år
Korpspleder AK Per Sjømoen 1 år

Verv

Noteforvalter Marius Johannsen 2 år
Instrumentforvalter 1 Kathrine Anker 2 år
Instrumentforvalter 2 Steinar Kristensen 2 år
Uniformsforvalter 1 Silje Bringsrud 2 år
Uniformsforvalter 2 Ingrid Husaas 2 år
Grendekontakt bøker/leker Rune Svarverud 2 år
Grendekontakt husgeråd Turid Vendshol 2 år
Grendekontakt møbler Steinar Amlo 2 år
Grendekontakt sport/elektro Jarle Ødegård 2 år
Grendekontakt klær/sko Eirin Smedstu 2 år
Leder kjøkkenkomité Mette Fredholm 2 år
Medlem Malgorzata Kotula 2 år
Revisor Mona 1 år
Valgkomité Henning Sanner 1 år
Espen Arnø 1 år
Korpsrepresentant Velges av korpset 1 år
1 år
WEB-ansvarlig Anders Hammargren
Turkomité Lars Hjerpsted 1 år
(utnevnes av styret) Rita-Kristin Enoksen 1 år
Harald Gude 1 år