Ny beredskapsplan

Landsmøtet til Norges Musikkorps Forbund vedtok i 2008 at det skulle utarbeides beredskapsplaner for musikkorps.

Styret i Bryn skoles musikkorps (BSM) vedtok høsten 2013 at BSM skal ha en beredskapsplan særlig utarbeidet for vårt korps. Planen skal sikre gode rutiner for å ivareta musikanter, pårørende og organisasjonen hvis en uønsket hendelse inntreffer.

Les den her.