Juniorkorpset

Juniorkorpset (JK) er steg nummer to for musikantene på sin musikalske ferd. Etter først ett år i aspirantkorpset er en to år i juniorkorpset hvor musikantene fortsetter å utvikle sine ferdigheter i samspill med andre. Og det skjer stor utvikling hos musikantene de to årene de er i juniorkorpset. Etter to år rykker en opp i hovedkorpset.

Dirigent: Tore Høiland Aarrestad

Siste saker om Juniorkorpset: