Invitasjon til kurs i musikk og drill med Hans Majestets Kongens Gardes Muskkorps

Norges Musikkorps Forbund og Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps inviterer til kurs i musikk og drill i Husebyleiren i Oslo (gardeleiren) 5. – 10. august 2014.

DrillKurset passer for musikere i alderen 16 – 20 år som er interessert i å lære noe om musikk og drill og ellers få et inntrykk av musikktroppens liv. Det er plass til maks 60 musikere. Kursdeltakere bor i leiren og blir instruert av gardens befal og gardister. Kurset avsluttes med en fremføring av innøvd program sammen med gardemusikken søndag 10. august. Kursavgift kr 2000,- + egen reise til Oslo. Overnatting, uniform og mat er inkludert.

 

Påmeldingsfrist 1. april. Skjema for påmelding finner du her: http://musikkorps.no/no/aktiviteter/kurs_og_konferanser/musikk_og_drill_med_garden/

Har du spørsmål så send en mail til Berit Handegard (berit@musikkorps.no)