Innmelding i korpset

Alle er velkommen i Bryn skoles musikkorps. I korpset sitter ingen på benken – alle er med. Og husk, i korps er det profesjonelle pedagogiske instruktører som tar seg av musikkopplæringen, enten det er dirigentene eller intrumentlærerne.

For å melde deg inn i korpset kan du følge instruksene beskrevet her