Hvorfor spille i korps?

Fordi:

  • Jeg vil spille i band når jeg blir stor
  • Jeg digger musikk
  • Jeg vet de er med på masse spennende
  • Det er kult å kunne spille musikk selv
  • Jeg vil lære noe som få andre kan
  • Fordi jeg vil slippe å sitte på reservebenken
  • Jeg vil spille musikk så andre kan høre på

I korps lærer barna musikk – de blir utøvende musikere og kan spille musikk.

Musikk refereres ofte til som balsam for sjela, og forskning viser at musikk har positiv effekt på læring.

De fleste barn og unge har én ting felles – nærhet, interesse og engasjement til musikk.

Les også: Lærer musikk – blir bedre på skolen
Les også: Musikk åpner dører inn til oss selv
Les også: Musikere husker bedre i bilder

Skolekorps er en glimrende arena for å lære musikk, samarbeid og samspill. Vi har det gøy med musikk og venner. Bryn skoles musikkorps utgjør en felles plattform for barn og unge som liker å drive med musikk, spille et instrument og som finner gode venner i og gjennom musikken – på tvers av kjønn og alder. Visste du at mange gode pop- og rockartister begynte sin karriere i korps?

I korps sitter ingen på reservebenken – alle deltar hele tiden!

Hva gjør vi i korpset?

Et korps byr på mange ulike utfordringer og gleder. Turer og seminarer gir både musikalske og sosiale opplevelser. Bryn skoles musikkorps er en sentral aktør når 17. mai feires på Bryn og Hammerbakken skole. Korpset deltar på og står for en rekke andre arrangementer. Vi har konserter, stevner og kortere og lengre turer med både musikalsk og sosialt innhold. Konsertene våre byr på alt fra rock og pop-musikk, klassiske verker og filmmusikk til mer jazz’ete innslag.

Når spiller vi?

Vi har fellesøvelser på torsdager på Bryn skole, enkeltundervisning foregår på øvrige ukedager i SFO-tid eller senere på dagen – på våre skoler eller skoler i nærområdet. Enkeltøvelse avtales direkte med instruktør.

Korpsene overtar musikkundervisningen

I en tid hvor norsk skole har kuttet musikkundervisningen til et minimum, har det blitt opp til korpsene å tilby musikkopplæring for barn og unge. I korps får en opplæring av høyt utdannede musikkpedagoger, både individuelt med instrumentinstruktør og i samspill med dirigent som leder/lærer.

Hvem er vi?

Bryn og Hammerbakken skole er vår naturlige rekrutteringsskole, men det er ikke nødvendig å gå på disse skolene for å spille i Bryn skoles musikkorps. Korpset er for alle – et utviklende musikalsk fellesskap. Det er ingen forutsetning at man er musikalsk – musikk kan læres!

Korps er trygt

Et korps består av musikanter, men bak musikantene er det mange voksne som følger med, passer på, hjelper, lager mat, rydder, bærer, støtter, trøster – som holder korpset gående. Det er trygt å spille i korps – og det sosialt mellom ulike aldersgrupper.

Hva med foreldrene – blir det mye «jobb» og dugnadstid til korps?

Først av alt: det er en myte at korps har flere dugnadstimer eller tar mer tid for foreldrene enn andre aktiviteter. Faktisk kan du som korpsforelder (uten tillitsverv) ta sikte på å bruke mindre total tid på korps enn dersom du har barn som driver med f.eks konkurranseidretter. Som foreldre velger en selv hvor mye en ønsker å engasjere seg.

Korpset har to loppemarkeder i løpet av året, noe som må til for å holde satsingsnivået på ønskelig nivå. Pengene fra loppemarkedet må til for å finansiere våre høyt kvalifiserte musikkpedagoger, samt at alle musikanter har gode og velfungerende instrumenter å spille på. Turer og uniformer er også noe pengene går til. Loppemarkedet krever en del innsats fra foreldrene, men resultatet av denne bedriften går direkte tilbake til barna, slik at de skal få et så godt tilbud som mulig. Loppemarked blir etter hvert kun en rutine og en sosial arena hvor en møter andre foreldre en har blitt kjent med og har det gøy sammen med.

Korpsene våre

Korpset har tre enheter:
Aspirantkorpset: 1. års musikanter
Juniorkorpset: 2. og 3. års musikanter
Hovedkorpset: Fra og med 4. år til og med 19 år.
Utfordringene er tilpasset musikantenes ferdighetsnivå og sikrer musikalsk utvikling for den enkelte musikant og korpsene. De tre korpsene har dirigenter med høy musikkfaglig og pedagogisk kompetanse. Korpsledere (foreldre) for hvert korps tar hånd om den praktiske organiseringen og informasjon til musikantene og foreldrene.

Valg av instrument

Ved opptak i korpset setter man opp en ønskeliste med flere alternativer. Tildeling av instrument skjer etter at søknadene er kommet inn og behov og muligheter er vurdert. Instrumenter får man prøve på korpsets “åpen kveld” om våren.

Når kan jeg starte i korps?

På høsten i 3.klasse kan du tidligst begynne som aspirant i korpset. Det går også fint å begynne på andre tider av året.

Eldre barn kan selvfølgelig også begynne. Det pleier alltid å begynne noen fra et trinn eller to over. Ønsker du mer informasjon, gå inn på Styret og send mail eller ring til den som står oppført som nestleder.

NB: Du trenger ikke å gå på Bryn skole for å begynne i korpset.
Gå inn her for å melde din interesse for å spille i korset. Vi arrangere åpen dag hvert år en gang på vårparten. Følg med på brynskolekorps.no og skolens hjemmeside for dato og tidspunkt.

Hva koster korps?

Medlemskap i Bryn skoles musikkorps koster 500,- per halvår. I denne prisen inngår lån av instrument og uniform.
Individuell undervisning er den største kostnaden for musikantene. Der har alle korps i distriktet lagt seg på prisnivået til den kommunale musikk- og kulturskolen.
Pris per 2020 er 2.800,- per halvår. Det inkluderer 1/2 time individuell undervisning per uke. Musikkundervisningen følger skolekalenderen.

Les og se mer om korsets hverdag på korpsets Google+ konto.

Følg oss på Facebook.

Korpsåret

August/sept: Oppstart September: Seminar-tur
Oktober: Høstkonsert Loppemarked
November: Konsertprosjekt
November: Huskonsert
Desember: Julekonsert i Bryn kirke Julaften spiller Hovedkorpset i Bryn kirke
Januar: Sosial aktivitet
Mars: Åpen kveld for potensielle aspiranter
April: Foreldrefest
17. mai: Leder an i 17. mai-toget
April/mai: Loppemarked
Mai: Huskonsert og stevner
Juni: Stevner og turer

VISJONEN VÅR

Vi lærer musikk, sprer musikk-glede og skaper positive opplevelser i godt vennskap

KJERNEVERDIENE ER:
Musikalsk samarbeid:
• Læring og utvikling i aldersuavhengig fellesskap
• Spennvidde, kvalitet og bred involvering i valg av musikk og arrangementer

Glede:
• Det er gøy og “kult” å spille
• Vi har positiv innstilling og godt humør

Sosialt:
• Et inkluderende, trygt og åpent miljø
• Godt vennskap, omsorg og omtanke
• Morsomme turer

Lokal forankring:
• Inspirerer og sprer glede i nærmiljøet
• Deltar på lokale arrangementer • Skolens viktigste ressurs på 17. mai
• Skaper identitet og samhold på skolene

VÅRT MOTTO: – musikkglede for alle!