Hovedkorpset

Hovedkorpset (HK) er naturlig nok spydspissen i Bryn skoles musikkorps. Hovedkorpset består av rundt 40-50 musikanter i alderen 11 til 19 år.

Dirigent: Astri Kristine Løften

Hovedkorpset er tilgjengelig for spilleoppdrag.

Siste saker om Hovedkorpset: