Høstseminar 14.-16. sept 2018

Velkommen tilbake til et nytt korpsår i Bryn skoles musikkorps! En viktig del av korpsåret er å dra på høstseminar. Også i år er seminaret lagt til Aaholt-tunet Gjestegård og leirskole. Seminaret holdes helgen 14. – 16. september. Sett av helgen!

Det er en forventning i korpset at alle musikantene deltar på dette seminaret, da det er viktig å komme godt i gang musikalsk og samtidig skape en sammensveiset gjeng blant musikantene.
Hovedkorpset og juniorkorpset overnatter, mens aspirantene kommer på et dagsbesøk på søndag.

Dersom noen mot formodning ikke kan delta, ber vi om at det meldes fra om dette direkte til korpslederne snarest og senest tordag 30. august.

Seminaret skal være på Aarholt-tunet Gjestegård og Leirskole i år som fjor.

Pris

Prisen for årets seminar for JK og HK er satt til kr 500,- per musikant, og dette dekker overnatting, transport, alle måltider under seminaret og topp instruktører.

Aspirantene skal ikke betale.

Ledere skal heller ikke betale.

Vil du være med som leder?

Korpslederne blir med, men vi trenger to-tre voksne i tillegg som kan være med og holde styr på musikantene. Vi ber om at interesserte sender mail til turkomiteen v/Lars: lars.hjerpsted@gmail.com.

Program, pakkeliste etc

Det blir mye spilling, men også tid til besøk hos dyrene, Tarzan-løype, kos, gøy og moro!

Vi kommer tilbake med detaljer om seminaret. For planleggingens skyld kan dere regne med at avreise blir kl 17:00 fredag 14. september, og vi er tilbake på Bryn skole igjen ca kl 18:00 søndag 16. september.