Konsert

Informasjon om konserten 14. mars

Her er detaljert informasjon for musikantene for konsertdagen 14. mars. Informasjonen har en side for aspirant- og juniorkorps, en side for hovedkorps og en side med konsertprogrammet. Noen av dere har fått oppgaver på dagen, disse er ikke listet opp i det vedlagte. Det er etablert en ryddegjeng, men er du på den siste konserten…