Årsmøte 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

BRYN SKOLES MUSIKKORPS

Styret innkaller til årsmøte i Bryn skoles musikkorps

Torsdag 22. september 2016, kl 19.30 på Bryn skole

Dagsorden:

1     Godkjenning av innkalling og dagsorden

2     Valg av møteleder

3     Valg av referent/møtesekretær

4     Valg av representanter til å undertegne protokoll sammen med møteleder

5     Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning

6     Saker fremmet til årsmøtet

7     Budsjett for korpsåret 2016-2017

8     Valg av styremedlemmer og tillitsvalgte

Eventuelle saker som ønskes behandlet, bes meddelt styret innen 7. september, på mail til styrets leder: Ingvild: ingvild.amble.eriksen@eunet.no.

Alle korpsmedlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og stemmerett. Foreldre har møte- tale- og stemmerett for korpsmedlemmer under 15 år. Yngre medlemmer har tale- og forslagsrett. Styremedlemmer er selvstendige korpsmedlemmer og har møte-, tale- og stemmerett.

Styrets forslag til årsregnskap, revisors beretning, årsberetninger og budsjett 2016/2017, samt valg-komiteens forslag til ny styremedlemmer og tillitsvalgte, vil bli sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er korpsets øverste organ. Vi håper flest mulig musikanter, foreldre og foresatte møter, slik at vi kan ha konstruktive diskusjoner. Valgkomiteen har gjort en god jobb, og forslag til nytt styre er klart på forhånd. Vi tar sikte på en rask gjennomføring av møtet, slik at musikantene kan gå tilbake til øvelsen.

Vel møtt!

Styret

Årsmøtedokumenter

Valgkommiteens innstilling
Budsjett 2016-2017
Årsberetning musikkutvalget
Styretsårsberetning 2015-2016

revidert-regnskap-2015_2016
revidert-regnskap-2015_2016-balanse