Årsmøte 2014

Styret i Bryn skoles musikkorps minner om ÅRSMØTET som finner sted torsdag 25. september kl. 18 i KLASSEROM 220 på Bryn skole.
Alle dokumenter til årsmøtet ligger på korpsets hjemmside: 
www.brynskolekorps.no.

Dagsorden:

1     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2     Valg av møteleder
3     Valg av referent/møtesekretær
4     Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll sammen med møteleder
5     Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning
6     Saker fremmet til årsmøtet
– Revidering av vedtektene for Bryn skoles musikkorps, sak fremmet av Ingvild Amble Eriksen
7     Budsjett for korpsåret 2014-2015
8     Valg av styremedlemmer og tillitsvalgte 

Alle korpsmedlemmer som har fylt 15 år har tale-, forslags- og stemmerett. Foresatte har møte-, tale- og stemmerett for korpsmedlemmer under 15 år. Yngre medlemmer har tale- og forslagsrett. Styremedlemmer er selvstendige korpsmedlemmer og har møte-, tale- og stemmerett. Det blir øvelse for som vanlig for AK og JK, og for årgangene 2000 og yngre i HK (og for eldre HK-musikanter som ikke ønsker å delta på årsmøtet).

Med vennlig hilsen, for styret i BSM
Ingvild Amble Eriksen
Styreleder

Årsmøtedokumenter:

Innkalling årsmøte 2014

AK årsberetning 2013-2014
Forslag til nye vedtekter BSM
HK årsberetning 2013-2014
JK årsberetning 2013-2014
Resultatregnskap 2013-2014
Styrets årsberetning 2013-2014
Valgkomiteens innstilling 2014
Årsrapport uniformsavdelingen 2013-2014
Årsrapport Instrumentforvaltning 2013-2014