Uniformsinfo

Uniformene er en viktig del av korpsets identitet og ansikt utad. Alle musikanter må til en hver tid ha en komplett og passende uniform. Korpset har uniformsforvaltere som har ansvar for oppfølging av uniformene. Ta kontakt vedrørende alle spørsmål knyttet til uniformene.

Uniformsforvaltere:
Silje Bringsrud
tlf: 99603939
epost: silje(at)bringsrud.net

Sara Kittelsen
tlf: 900 13 855
epost: sara.kittelsen(at)baerum.kommune.no