Styret

 

Navn Rolle Epost Telefon
Per Sjømoen Styreleder leder(at)brynskolekorps.no 96239932
Nina Christiansen Nestleder nestleder(at)brynskolekorps.no 91344226
Henning Sanner Korpsleder – Hovedkorps henning.sanner(at)gmail.com 41437362
Kathrine Anker Korpsleder – Hovedkorps ka.anker(at)gmail.com 99504951
Karen Byskov Lindberg Korpsleder – Juniorkorps kbyskov(at)gmail.com 99604272
Lena Lie Bergheim Korpsleder – Juniorkorps lena.lie.bergheim@gmail.com 92267845
Tone-Mette Sjømoen Korpsleder – Aspirantkorps tone (at) sjomoen.no

92056702

Lene B. Gran Leder – musikkutvalget mu-leder@brynskolekorps.no 97123180
Eirik Hopland Kasserer kasserer(at)brynskolekorps.no 90683755
Ikke besatt Sekretær   99604272
Marius Christiansen Tiltaksleder: Loppemarked tiltaksleder@brynskolekorps.no 90821267
       

Korpsets vedtekter

Andre verv:

Uniformsforvaltere
Instrumentforvaltere