Musikkutvalget (MU)

Musikkutvalget (MU) er korpset øverste musikalske organ. MU har ansvar for det musikalske innholdet og for å påse at ulike arrangementer blir gjennomført på en god måte.

MU består av:
Styrets nestleder (MU-leder)
Alle korpsledere
Dirigenter
To musikantrepresentanter