Vedlikehold av instrumenter

For å fungere som det skal, har instrumentet ditt behov for litt stell og vedlikehold.

Med godt vedlikehold og forsiktighet oppnår du flere fordeler:

  • Instrumentet ditt blir lettere å spille på, ser fjongere ut, varer lenger og tonene blir enda vakrere.
  • Korpset vårt sparer penger og kan bruk dem på artigere ting enn reparasjoner og kjøp av nye instrumenter.

Under finner du litt mer informasjon som beskriver hvordan du best kan ta vare på ditt instrument. Les gjerne dette sammen med foreldrene dine, slik at de kan hjelpe deg med vedlikeholdet.

Vedlikehold av treblåsere:

Vedlikehold av messingblåsere: